LATGALES KONGRESA SIMTGADES TEMATISKĀS IZSTĀDES „PĀRI SLIEKSNIM“ KONCEPCIJA

Kaspars Strods

Abstract


Pirms 100 gadiem, 1917. gada 26.–27. aprīlī (pēc v. st.), Rēzeknē notika vēsturiski nozīmīgais Latgales kongress, kurā balsstiesīgie delegāti lēma par Latgales atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar Vidzemi un Kurzemi. Atzīmējot Latgales kongresa simtgadi, tā atcerei Latgales Kultūrvēstures muzejs (turpmāk tekstā – LKM) izveidoja tematiski ceļojošo izstādi „Pāri slieksnim“. Izstādes mērķis ir, īstenojot muzeja misiju, ar krājuma materiālu starpniecību atspoguļot un sabiedrībā veidot izpratni par Latgales kongresa norisi Rēzeknē un tā nozīmīgo lomu ceļā uz Latvijas valsts neatkarību, kā arī popularizēt un radīt interesi par būtiskākajiem Latgales vēstures notikumiem.

Galvenie pētījuma jautājumi:

1. Izstādes zinātniskās koncepcijas struktūras un teksta satura izstrādes pamatvirzieni.

2. LKM, kā arī citos Latgales un Latvijas muzeju krājumos (Franča Trasuna muzejs „Kolnasāta“, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs; Skrindu dzimtas muzejs u. c.) pieejamo materiālu apzināšanas un atlases process (fotogrāfijas, dokumenti, priekšmeti u. c.).

3. Interaktīvās un izglītojošās sadaļas koncepcija.

4. LKM krājuma materiālu digitalizācija un audiovizuālo noformējumu sagatavošana izstādes vajadzībām.

5. Latvijas Nacionālā arhīva (Latvijas Valsts vēstures un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvi), kā arī Baltkrievijas Nacionālā vēstures arhīva materiālu pētniecība un izmantošana.

6. Izstādes izveides būtiskākie problēmjautājumi. LKM izveidotā tematiski ceļojošā izstāde „Pāri slieksnim“ ikvienam apmeklētājam un vēstures pētniekam sniegs informāciju par 1917. gada Latgales kongresa izveidošanās priekšnosacījumiem u. c. būtiskākajiem vēsturiskajiem procesiem Latgales reģionā kopš 16. gadsimta vidus līdz 1922. gadam.


Keywords


1917. gada Latgales kongress; izstādes koncepcija; Latgales Kultūrvēstures muzejs

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2729

Refbacks

  • There are currently no refbacks.