DIVERSE MINORITIES WITH ONE LANGUAGE: THE CASE OF SOUTH ESTONIAN

Sulev Iva

Abstract


The paper focuses on comparision of the minorities which speak South Estonian – a Balto-Finnic regional language (language/dialect group) with long tradition of literature and public use in southern Estonia.

Keywords


.

Full Text:

PDF

References


Eller, Kalle (1999). Võro-Seto Language. Võro.

Iva, Sulev & Pajusalu, Karl (2004). The Võro Language: Historical Development and Present Situation. — Ilga

Šuplinska (ed., 2004). Valodas politika un sociolingvistiskie jautājumi I. Language Policy and Sociolinguistics I.

“Regional Languages in the New Europe” Proceedings of the International Scientific Conference 20–23 May 2004.

Rēzekne. 58–63.

Jüvä, Sullõv, Kauksi, Ülle etc. (1998). ABC kiräoppus. Võro.

Koreinik, Kadri (2007). The Võro Language in Education in Estonia. Regional dossiers series. Mercator. European

Research Centre on Multilingualism and Language Learning.

http://www1.fa.knaw.nl/mercator/regionale_dossiers/PDFs/vo%CC%83ro_in_estonia.pdf.

Pajusalu, Karl, Koreinik, Kadri, Rahman, Jan, etc. (2000). Lõunaeestlaste keele kasutusest Kagu-Eestis. Eds. Kadri

Koreinik, Jan Rahman. A kiilt rahvas kynõlõs. Publications of Võro Institute 8. Võro. 13–37.

Reimann, Nele (2004). Võromaa kodolugu. Võro.

Riiklik programm “Lõunaeesti keel ja kultuur” (State program “South Estonian Language and Culture”).

http://www.kul.ee/index.php?path=407#kultuur.

Setomaa (Seto newspaper). http://www.estpak.ee/~setomaa/.

Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus (Center for South Estonian Studies. Tartu University).

http://www.ut.ee/lekeskus.

TVL 1999 = Tsirr-virr lõokõnõ. Composed by M. Kõivupuu, Võro.

Uma Leht (newspaper in Võro). http://www.umaleht.ee.

VL 1995 = Võrokiilne lugõmik. Composed by T. Avarmaa, etc., Võro.

Võro Instituut' (Võro Institute). http://www.wi.ee.
DOI: https://doi.org/10.17770/latg2010.3.1675

Refbacks

  • There are currently no refbacks.