APPLICATION OF STATISTICAL RESEARCH METHODS IN THE DEVELOPMENT OF QUALIFICATION PAPERS OF THE STUDY PROGRAM “ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURE”

Rita Starodumova

Abstract


One of the requirements of the qualification paper is to process data and information, as well as to conduct research in the analytical part, it is mandatory to use various research methods. The aim of the research is to analyse the compliance of the application of research methods with the tasks of the qualification work and the usefulness of the research results to achieve the set goal, as well as to provide recommendations on the application of descriptive and inferential statistics in the development of qualification work.

Keywords


absolute growth; arithmetic mean; business; correlation; descriptive and inferential statistics; distribution series; growth rate; index; median; research; skills; trend series

Full Text:

PDF

References


Arhipova, I., & Bāliņa, S. (2006). Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Mācību līdzeklis 2. izdevums. Datorzinību Centrs.

Čerņajeva, S. (2020). Vienkāršā lineārā regresija un korelācija. https://estudijas.rtu.lv/file.php/63844/ Matematiska_statistika/regresija_un_korelacija.pdf

Delachieve (2021). Indekss ekonomiskās analīzes metode: noteikšanas pieteikumu piemērs. https://lv.delachieve.com/indekss-ekonomiskas-analizes-metode-noteiksanas-pieteikumu-piemers/

Goša, Z. (2003). Statistika: Mācību grāmata. Latvijas Universitāte.

Kristapsone, S. (2008). Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Biznesa augstskola Turība.

Kristapsone, S., Kamerāde, D., Lazda, R., Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J., Olsena, S., Pipere, A., Sīle, V., Sīlis, V., & Zakriževska, M. (2011). Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. RaKa.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža (2022). Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju programmai “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”. https://malnavaskoledza.lv/pages/metodiskie-materiali-uznemejdarbiba-lauksaimnieciba.html

Mārtinsone, K., Pipere, A., & Kamerāde, D. (zin. red.). (2016). Pētniecība: teorija un prakse. RaKa.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2022.7032

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Rita Starodumova