EVALUATION OF THE MATERIALS IN THE FUND No. 475 OF THE NATIONAL ARCIVES OF LATVIA, REGIONAL STATE ARCHIVE OF VALMIERA

Anete Aģe, Valda Čakša

Abstract


By researching and evaluating the fund No. 475 of the National Archives of Latvia (NAL) Regional State Archive of Valmiera, it may be concluded that the accumulated materials in the archive about the time from 1949 until 1950 reflect collectivization process in Latvian SSR. The materials give an insight in implementing and establishing the collective economy as well as show support and readiness for such economic model.

Keywords


Artel “Zvaigzne”; collectivization; fund No. 475

Full Text:

PDF

References


Norādījumi valsts arhīviem darbam ar sevišķi vērtīgajiem un unikālajiem dokumentiem (2005). Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 25. aprīļa noteikumi Nr. 43.

Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālais valsts arhīvs, 475. f. (Valmieras apriņķa Rūjienas rajona Piksāru ciema l/a „Zvaigzne”), 1. apr., 2. l. (Valmieras apriņķa Rūjienas rajona Piksāru ciema l/a „Zvaigzne” fonda kopsapulču protokols Nr. 1).

LNA V(a)ZVA, 475. f. 1. apr. 1. l.

LNA V(a)ZVA, 475. f. 1. apr. 3. l.

LNA V(a)ZVA, 475. f. 1. apr. 12. l.

LNA V(a)ZVA, 475. f. 1. apr. 106. l.

LNA V(a)ZVA, 475. f. 2. apr. 58. l.

LNA V(a)ZVA 475. f., 2. apr. 60. l.

LNA V(a)ZVA, 475. f. 2. apr. 118. l.

Āboliņa A., u.c., (2007). Aizvestie: 1949. gada 25. marts. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs: Nordik.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2017.3005

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Anete Aģe