LOCAL GOVERNMENT DOCUMENT ASSESSMENT PROBLEMS

Agita Bīriņa, Aleksandrs Ivanovs

Abstract


For a long time attention is paid to the evaluation of the documentation problems in local government. Municipalities each year produce a large range of documents. Creating a new case records are necessary to carry out the evaluation of documents, which is one of the most important processes of creating all records of the case

Keywords


Assessment; documents; local government; retention period

Full Text:

PDF

References


Arhīvu likums [tiešsaiste]. LR Saeimas likums 01.01.2011. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejamais veids: https://likumi.lv/doc.php?id=205971

Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi Nr.748 [tiešsaiste] LR Ministru kabineta 06.11.2012. [atsauce 04.05.2017]. Pieejamais veids: https://likumi.lv/doc.php?id=252615

Dokumentu glabāšanas termiņi [tiešsaiste] Latvijas Nacionālais arhīvs 03.05.2017. [atsauce 03.05.2017.]. Pieejamais veids: https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=579&mainId=269

Par pašvaldībām [tiešsaiste]. LR Saeimas likums 19.05.1994. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejamais veids: https://likumi.lv/doc.php?id=57255

Pašvaldības [tiešsaiste] Vidzemes un reģionālās aizsardzības ministrija 04.05.2016. [atsauce 02.03.2017.]. Pieejamais veids: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/

gada 20.novembra Rīkojums Nr.78 Par grāmatvedības tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksta apstiprināšanu [tiešsaiste] Latvijas Nacionālais arhīvs 20.11.2014. [atsauce 03.05.2017.]. Pieejamais veids: https://vvais-pub-test.arhivi.gov.lv/files/files/Ieksejie%20normativie%20akti/Gramatvedibas_dok_glabasanas_termini.pdf

Ogres novada pašvaldības centrālā administrācija “Ogres novada pašvaldība”. 2016.gada Ogres novada pašvaldības administrācijas lietu nomenklatūra
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2017.3000

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Agita Bīriņa