DRINKING WATER MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION IN WELLS

Tatjana Blohina, Ināra Laizāne

Abstract


This article is about very important topic, about water microbiological contamination in wells in village side. Water samples were tested with Idexx metoth “Colilert - 18”test, that is ISO (International Organization for Standardization) standard 9308-2:2012 for detecting total coliforms and E.coli in water. This tests allows know answer about water microbiological contamination in 18h. The article tells about this test method and how this method works. Summary were tested five water samples. In all samples were found total coliforms, but E.coli was not found. This means that analyzed water is contaminated.

Keywords


drinking water; health; household wells; microbiological contamination

Full Text:

PDF

References


Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmata, 2004. 1. sējums, Pasaules Veselības organizācija. Ženēva (krievu valoda).

Ministru kabineta noteikumi Nr. 671, (2017). Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība. (sk. 09.03.18) Latvijas Republikas Saeimas likums. "Latvijas Vēstnesis", Nr. 228 (6055), 16.11.2017.https://likumi.lv/ta/id/295109-dzerama-udens-obligatas-nekaitiguma-un-kvalitates-prasibas-monitoringa-un-kontroles-kartiba

Mikroorganismu noteikšanas metode “Colilert - 18”. https://www.idexx.com/en/water/water-products-services/colilert-18/
DOI: https://doi.org/10.17770/het2018.22.3629

Refbacks

  • There are currently no refbacks.