Dubrovskis, Vilis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank