Rancāne, Sarmīte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank