Rancāne, Sarmīte, LLU Zemkopības zinātniskais institūts, LatviaSCImago Journal & Country Rank