Rancāne, S., LLU aģentūra Zemkopības zinātniskais institūts, LatviaSCImago Journal & Country Rank