Aleksandrowicz, Oleg, Zakład Zoologii. Akademia Pomorska, PolandSCImago Journal & Country Rank