Reimanis, Madars, Rīgas Tehniskās universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank