Agafonova, Ludmila, LLU Zemkopības zinātniskais institūts, LatviaSCImago Journal & Country Rank