Vanaga, Inga, Ventspils Inženierpētniecības centrs, LatviaSCImago Journal & Country Rank