Alsiņa, Ina, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank