Dreijers, Ilo, Rīgas Tehniskā universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank