Dobele, Gaļina, Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts, LatviaSCImago Journal & Country Rank