Ļebedeva, Gaļina, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, LatviaSCImago Journal & Country Rank