Lejiņa, Biruta, LLU Aģentūras Zemkopības zinātniskais institūts, LatviaSCImago Journal & Country Rank