Lejiņš, Andris, LLU Aģentūras Zemkopības zinātniskais institūts, LatviaSCImago Journal & Country Rank