Bērziņš, Andris, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank