Komlajeva, Ļubova, Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs, LatviaSCImago Journal & Country Rank