Full Issue

View or download the full issue FULL ISSUE TITLE SCIENTIFIC COMMITEE CONTENT

Table of Contents

IV Computer Science

Vita Balikova
PDF
7-10
Peter Grabusts
PDF
11-16
Raycho Ilarionov, Krasimir Krastev
PDF
17-25
Sergejs Kodors, Imants Zarembo
PDF
26-29
Lilia Motaylenko, Olga Poletayeva, Sergey Lyokhin
PDF
30-33
Oleg Uzhga-Rebrov, Galina Kuleshova
PDF
34-39
Edvards Valbahs, Peter Grabusts
PDF
40-45
Imants Zarembo, Sergejs Kodors
PDF
46-50

V Mechanics, Mechanics of Materials

Ivan Balashev, Silviu Macuta
PDF
53-56
Liga Gaile
PDF
57-62
Vitalijs Lusis
PDF
63-66
Vitalijs Lusis, Andrejs Krasnikovs
PDF
67-71
Igor Nikiforov, Pavel Maltsev
PDF
72-78
Andina Sprince, Leonids Pakrastinsh
PDF
79-84
I. A. Strochkov, A. A. Khvattcev
PDF
85-90

VI Electrical Drive, Electrotechnics, Electronics and Mechatronics

Hrayr Abrahamyan, Arevik Sargsyan, David Davtyan, Harutyun Minasyan
PDF
93-96
Mikhail Andreev, Yuriy Zhuravlev, Yuriy Lukyanov, Leonid Perminov
PDF
97-100
Yulia Domracheva, Sergey Loginov
PDF
101-105
Ilya Fedotov, Vyacheslav Tikhonov
PDF
106-110
Alexander Ilyin, Igor Plokhov, Andrey Isakov
PDF
111-115
Andrei N. Isakov, Andrei V. Andrusich, Igor E. Savraev
PDF
116-118
Andrei Khitrov, Alexander Khitrov
PDF
119-123
Kaspars Kroics
PDF
124-129
Alexander Markov, Yuri Rodionov
PDF
130-133
Pāvels Narica, Vjačeslavs Gerbreders, Velga Akmene, Irēna Mihailova
PDF
134-136
Nikolaj Nenov, Petar Tomchev, Rayna Ivanova
PDF
137-139
Alexander Pavlov, Igor Plohov
PDF
140-141
Sergey Trashchenkov
PDF
142-145


SCImago Journal & Country Rank