Biotope Protection Problems in Tervete Nature Park

I. Straupe, A. Adamovičs

Abstract


Tervete Nature Park is a particular cultural, historical and geographical object. To overcome problems with regard to the existing biotope protection, the inventory of woodland key habitats and natural meadows has been carried out using aprrobated research methods. Great biological diversity including great amount of medical and rare plants found in the Park has been described. Spridisu and Auziņu meadows are typical dry meadows. Silalibiesu, Illenu and Plavnieku meadows are moderately moistured meadows. Meadows' flora of Tervete Nature Park is formed by two vegetation classes: Molinio-Arrhenatheretea and Festuco-Brometea. A complex of measures has been offered to maintain biological diversity as will as for woodland biotopes and utilization of natural meadows.

Keywords


Tervete Nature Park; woodland key habitats; meadows; flora; biodiversity

Full Text:

PDF

References


Kabucis I. Biotopu rokasgrāmata. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā.- Rīga, Preses nams, 2000, 160 lpp.

Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. - Rīga, VARAM, 2000 a, 51 lpp.

Fatare I. Latvijas floras komponentu izplatības analīze un tās nozīme augu sugu aizsardzības koncepcijas izstrādāšanā. Vides aizsardzība Latvijā 3.- Rīga, 1992, 258 lpp.

Вимба Э. Терветский парк лесных ландшафтов.- Рига, Зинатне, 1985, 104 с.

Ek T., Suško U., Auziņš R. Mežaudžu atslēgas biotopu inventarizācija. Metodika. Rīga, Valsts meža dienests, Latvija, Östra Götaland Meža pārvalde, Zviedrija. 2001, 76 lpp.

Braun- Blanquet J. Pflancensociologie. Grundzuge der Vegetationskunde.- Wien, New York, Springer Verlag, 1964, 865 S.

Dierschke H. Syntaxonomical survey of Molinio- Arrhenatheretea in Central Europe. / In: Colloques Phytosociologiques XXIII, 1994, 387-399.

Pakalne M., Znotiņa V. Veģetācijas klasifikācija: Brauna - Blanke metode. Rīga, 1992, 34 lpp.

Hill M.O. Twinspan. A. FORTRAN Programm for Arranging Multivariate Data in a Ordered Two Way Table by Classification of Individuals and Atributes.- New York, Ecology and Systematics Cornell University Ithaca, 1979, 47 p

Gavrilova Ģ., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora. Taksonu saraksts.- Rīga, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 1999, 136 lpp.

Augšņu agroķīmisko analīžu metodes. Nozares standarti. - LR Zemkopības ministrija Rīga, 1997, 69 lpp

Jermacāne S. Smaržzāles- parastās smilgas sabiedrību Anthoxantho- Agrostietum tenuis Sill. 1933 E.M.Jurko 1969 klasifikācija un ekoloģija Latvijā (Piejūras zemiene, Austrumzemgale, Vidzemes augstiene). /R.kr.: Latvijas Veģetācija, 2, 1999, 29- 80 lpp.

Jermacāne S., Kabucis.I., Sinkevičs G. /R.kr.: Kalcifīlo pļavu apsaimniekošanas un atjaunošanas monitorings Abavas ielejā. Aktuāli savvaļas sugu un biotopu apsaimniekošanas piemēri Latvijā.- Rīga, DANCEE, 2002, 19- 27 lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/etr2003vol1.2015

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank