ECONOMIC ANALYSIS OF THE NATURAL RESOURCES IN THE DISTRICTS OF VIDZEME REGION

Līga Vindele, Veronika Buģina

Abstract


Economic analysis of the Natural resources gives information about nature values of the existing territory what is a precondition for e successful farther development of territory. Society pays attention to restrictedness problem of natural resources more and more; in the whole world scientists searches for different solutions, how to combine our wills and provide reserves of natural resources for next generations.

In our article we have analysed one of the most important natural resources (Forests and agricultural used land) economically, whose reasonable use provides a successful development of economy in the region.

The fallowing research methods were used: abstractly logical, graphical, monographic, document analysis, deduction, synthesis and statistical methods.


Keywords


Cadastre value; economic analysis; land; market prices; theoretical research

Full Text:

PDF

References


Stenlins Dž.F. Ekonomikas pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 2561pp

Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. 2.daļa. Rīga: Kamene, 2001. 381 lpp

Vidzemes attīstības aģentūra & Rietumflandrijas pašvaldību sadarbības institūcija. Vidzemes plānošanas reģiona telpiskās struktūras plāns. I daļa, 2004. 98 lpp.

Nešports V. Ievads mikroekonomikas teorijā. Rīga: Kamene, 2001. 145 lpp

Dobele A., Mihejeva L., Špoģis K., Vedļa A., Viekals U., Ruskule S., Asejeva A., Upīte I. Saimniekošanas mācība. Ozolnieki: Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, LLU, 1999. 344 lpp

Šumilo Ē., Subbotina T. Pasaule un Latvija dīgtspējīgas attīstības aspekti. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 147 lpp.

Honlonkou A.N. Modelling adoption of natural resources management technologies: the case of fallow systems. Environment and Development Economics. Cambridge University Press, 2004. 289.-314.pp.

Lipsey & Chrystal. Economics. Oxford University press, 2004. 380 p.

Buģina V., Pučure I. Ievads reģionālās attīstības teorijās. Jelgava: LLU, 2000. 136 lpp.

Latvijas Republikas Vides ministrija. Resursu patēriņa novērtējums. Rīga: Latvijas vides aģentūra, 2004. 110 lpp.

Dabas resursu nodokļa likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr.209 (29.12.2005.).

Vidzemes attīstības aģentūra- //http://www.vidzemes-regions.lv/

Valsts zemes dienests- http://www.vzd.gov.lv
DOI: https://doi.org/10.17770/etr2007vol1.1744

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank