EFFICIENT USE OF WOOD RESOURCES ON THE POWER INDUSTRY OF LATVIA

Antra Kundziņa, Uģis Sarma

Abstract


The aim of the paper is to determine the potential of energy-efficiency in the production of the -wood resources. The beginning of the paper provides a short review of the existing situation as well as a list of main problems in wood resource usage in the power industry of Latvia. A special attention is paid to large amounts of fuelwood exports. The paper gives information on the potential of fuelwood and its distribution.
The result of the research is the calculation ofpotential wood resource savings resulting from energy-efficiency increase activities in heat sources, heating mains and consumer systems, which are already run using fuelwood. As a result of energy-efficiency activities in the heat energy production process, it is possible to save up to even 4.2 million MWh of wood fuel.
At the end, approximate calculations of emission savings in case of the utmost efficient wood usage have been carried out.

Keywords


wood; fuelwood; energy balance; efficiency; district heating

Full Text:

PDF

References


Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam.

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.-2013.gadam.

Latvijas energobilance. LR Centrālā statistikas pārvalde, 2004., 2005.

Ilgtermiņa plānošanas instrumentu ieviešana klimata pārmaiņu, emisiju samazināšanas un atjaunojamo resursu attīstības scenāriju novērtēšanā. LZA Fizikālās enerģētikas institūts, 2005.

Ziņojums par tautsaimniecības attīstību, Ekonomikas ministrija, 2006

Kundzina ,A., Vostrikovs, S., Turlajs, D., Sarma, U. Optimal fuel wood modelling in Latvia using MESAP program. 10th International symposium on heat transfer and renewable sources of energy. 2004, Poland Miedzyzdroje.

Vostrikovs, S., Kundzina, A., Turlajs, D. Fuel wood in energetic balance of Latvia, 2005. Ш-я международная научно-практическая конференция нетрадиционные и возобновляемые источники энергии как альтернативные первичным источникам энергии в регионе. Львов.

Vostrikovs, S., Kundzina, A., Turlajs, D., Sarma, U. Biomass usage potential in power industry of Latvia. Heat transfer and renewable sources of energy. HTRSE-2006, Szczecin 2006, 11th International symposium on heat transfer and renewable sources of energy 2006 - Poland Miedzyzdroje.

LR Ministru Kabineta noteikumi par gaisa kvalitāti Nr.286 (02.07.2002.).
DOI: https://doi.org/10.17770/etr2007vol1.1726

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank