PROJEKTS ERASMUS + KA2 NR.2017-1LT01-KA201-035234 "MEDIĀCIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA IZGLĪTĪBAS SEKTORĀ"

Rita Orska, Aija Vonoga

Abstract


Mediation is one of the important topics in today's pedagogical science. The topicality of the project is based on educational development requirements. The main aim of the project is development of nonviolent communication skills in schools by implementing mediation system. The objectives of the project are the following: enhancing school educators' professional development through development of mediation training programme and organization of trainings; fostering pupils' conflict resolution skills through development of training programme and organization of training activities; raising awareness of mediation as effective method for nonviolent communication within school communities. Results of the project - teacher mediator preparation program; teaching material for the preparation of teacher mediators; pupil mediator preparation program; recommendations for introducing mediation in school.

Keywords


conflict; education; mediation; method; seminar; training

Full Text:

PDF

References


Bolis, J. (2007). Mediācija. Rīga: Juridiskā koledža.

Gorbāns, I. (2006). E-mācību vides MOODLE izmantošana pedagoģiskajā procesā. Pieejams http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=16456&chapterid=3191

Ivanova, I. (2011). Pieaugušo mācīšanās īpatnības. Pieejams https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/i_ivanova_pieauguso_macisanas_ipatnibas_31_08_11.pdf

Mārtinsone, K., Lāss, I. , Mihailovs, I., & Āboltiņa I. (2012.). Supervīzija, koučings un mentorings pieaugušo izglītībā. Rīga, RaKa.

Thanasoulas, D. (2003). What is Learner Autonomy and How Can it be Fostered? Pieejams www3.telus.net

Truskovska, Ž., & Ļubkina, V. (2016). Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā. Rēzekne: RTA.

Truskovskas Ž. red. (2018). Zinātniski metodisko rakstu krājums: Preventīvs sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze. Rēzekne, RTA.

Will, Hans-Dieter , & Ramdohr, Sven. (2015). Ievads mediācijai skolā. Rokasgrāmata.
DOI: https://doi.org/10.17770/er2019.1.4214

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Print ISSN 2661-5258

Online ISSN 2661-5266