The Visual Identity of Arts and Cultural Areas Conferences for Providing Visibility

Irēna Ivanova, Aina Strode

Abstract


Aim of he article – to make art, music and culture conferences exploration and to analyze their importance, the visual identity and the topicality nowadays, to take a qualitative research evaluating the organized conferences in the Latvia and elsewhere in the world. In greater depth were studied the art and design research in the Latvia and in the globally. In the Article are also studied the events review of the Rezekne Higher Education Institution conference „Art and music cultural discourse” and was carried out the analysis of the visual identity in the art, music and culture conferences in the Latvian institutions of Higher Education.

Keywords


visual identity; culture; art; music conferences; design research

Full Text:

PDF

References


About the Design Research Society. (2015). Skatīts 04.03.2015. http://www.designresearchsociety.org/joomla/index.php.

About The Art & Design Research Institute. (2015). Skatīts 04.03.2015. http://adri.mdx.ac.uk.contentcurator.net/about.

Aicinājums apmeklēt Eiropas amatniecības konferenci. [b.g]. Skatīts 24.05.2015. http://www.liepu.lv/lv/136/aktualitates/1003/aicinajums-apmeklet-eiropas-amatniecibas-konferenci.

Art and Design Research Centre. (2015). Skatīts 04.03.2015. http://www.shu.ac.uk/ research/c3ri/researchcentres/art-and-design-research-centre.

Citi projekta rezultāti. (2015). Skatīts 04.03.2015. Skatīts 04.03.2015. http://www.asiares.lv/lv/citi-projektarezultati/.

„Design Jam” izstāde „Xcelsior” pagalmā. (2014). Skatīts 04.03.2015. http://www.fold.lv /2014/12/designjam-izstade-xcelsior-pagalma/.

Design History Societ. (2015). Skatīts 04.03.2015. http://designhistorysociety.org/ about/index.html.

Irbīte, A. (2014). „Dizains – izmantotās un neizmantotās iespējas”. Skatīts 05.04.2015. http://design.lv/event/dizains-izmantotas-un-neizmantotas-iespejas.

Irbite, A. (2013). Design=Design. „Dizains – izmantotās un neizmantotās iespējas”. LDS I zinātniskās konferences rakstu krājums.

Laganovska, K. (2014). Atskats uz konferenci „Māksla un mūzika kultūras diskursā”. Skatīts 05.04.2015. http://www.latgale.lv/lg/news/article?id=8199.

Laganovska, K. (2012). Priekšvārds. Māksla un mūzika kultūras diskursā. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, (1), 3.

Laganovska, K. (2013). Rēzeknē notiks vērienīga konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”. Skatīts 05.04.2015. http://www.draugiem.lv/zilupe/news/?p=10653296.

Logotipi un vizuālā identitāte. [b.g.]. Skatīts 24.05.2015. http://www.esplanade.lv/lat/?module=pages&function=page&id=48&parent=2.

Māksla kā pētniecība. (2015). Skatīts 04.03.2015. http://mplab.lv/lv/notikumi/0/180/.

Mākslas zinātņu institūta 4. RUDENS zinātniskā konference. (2015). Skatīts 24.05.2015. http://du.lv/lv/notikumi/events/2515.

Mākslas zinātņu institūts. (2015). Skatīts 04.03.2015. http://du.lv/lv/fakultates/mmf/ strukturvienibas/mzi.

Nacionālās programmas „Kultūra” apakšprogramma „Kultūras mantojums”. (2014). Skatīts 05.04.2015. http://www.mantojums.lv/?cat=654〈=lv&fulltext_id=1423.

National Art Education Association. (2015). Skatīts 04.03.2015. http://www.arteducators. org/about-us.

Nemateriālais mantojums. (2015). Skatīts 05.04.2015. http://www.unesco.lv/lv/kultura/ nematerialaismantojums-2/nematerialais-mantojums-1/.

Pētniecība [b.g.] Skatīts 24.05.2015. http://www.lka.edu.lv/lv/petnieciba/.

Pētniecība – Zinātniskās pētniecības centrs (ZPC). (2015). Skatīts 04.03.2015. http://www.jvlma.lv/latvian/page/921.html.

Pujāte, S., Vītola, I. (2009). Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana: rokasgrāmata iesācējiem. Rīga: SIA „Apgāds Mantojums”.

Radošo industriju un radošuma konference „Subject Creativity” (2015). Skatīts 24.05.2015. http://www.liepu.lv/lv/136/aktualitates/1068/radoso-industriju-un-radosuma-konference-subject-creativity.

Wales Institute of Research in Art & Design. (2015). Skatīts 05.04.2015. http://wirad.org.uk/.

Zinātne. (2014). Skatīts 24.05.2015. http://www.eka.edu.lv/content.php?parent=19&lng=lva.

Zinātniskās pētniecības centrs. (2008). Skatīts 24.05.2015. http://www.jvlma.lv/latvian/page/921.html
DOI: https://doi.org/10.17770/amcd2015.1356

Refbacks

  • There are currently no refbacks.