A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kaija, Sandra, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas vadošā pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes profesore (Latvia)
Kaļiņina, Jeļena, Daugavpils Universitāte, doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” (Latvia)
Kaļva, Aldis, Mg.iur. Rezekne academy of Technologies Study program „Law”, guest lecturer (Latvia)
Kaļva, Aldis, Mg. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektors
Karpovs, Vladimirs, Aспирант Кафедры уголовного права и криминологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Russian Federation)
Kāršenieks, Jānis, Mg. iur., Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)
Kāršenieks, Jānis, Daugavpils Universitātes studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)

Ķ

Ķinis, Uldis, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors (Latvia)

K

Kipāne, Aldona, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (Latvia)
Kipāne, Aldona, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (Latvia)
Kotāne, Silvija, Mg. iur., Daugavpils Universitātes studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (Latvia)
Krampuža, Ilga, Mg. iur., Mg. soc. sc., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore (Latvia)
Krastiņš, Uldis, Dr. habil. iur., профессор кафедры уголовно-правовых наук Юридического факультета Латвийского университета (Latvia)
Krastiņš, Uldis, Dr. habil. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesors (Latvia)
Kronis, Ivars, Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors (Latvia)
Kronis, Ivars, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes vadošais pētnieks (Latvia)

1 - 16 of 16 Items