A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

R

Rozhkova, Anna, Кандидат экономических наук, ФГБОУ «Псковский государственный университет», доцент кафедры (Russian Federation)
Rudnev, Vladimir, Candidate of Law, Associate Professor, Leading Researcher, Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Russia (Russian Federation)
Rybak, Siarhei, Ph.D. in Law, associate Professor, Dean of the Law Faculty of the Educational Institution of the Federation of Trade Unions of Belarus «International University «MITSO» (Belarus)

Š

Šaforostovs, Aleksejs, Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība, Doktora studiju programmas Juridiskā zinātne doktorants (Latvia)
Šaforostovs, Aleksejs, Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība Doktora studiju programmas Juridiskā zinātne doktorants (Latvia)

S

Scherbakov, Andrey, Кандидат юридических наук, доцент Псковского государственного университета (Russian Federation)
Sīda, Raivo, Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja Rīgas ekspertu nodaļas eksperts (Latvia)
Siliņš, Rolands, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” students, Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta jurists (Latvia)

Š

Šmits, Kaspars, Mg. iur. (Latvia)
Šmits, Kaspars, Individuāli praktizējošs jurists (Latvia)

S

Stivrenieks, Māris, Mg. iur., Daugavpils Universitātes doktorants (Latvia)
Stoykov, Stoyko, Prof. Dr., „Vasil Levbski“ National Military University of Veliko Turnovo (Bulgaria)
Sumbarova, Marina, Dr. iur., ассоциированный профессор Балтийской Международной академии (Latvia)
Sumbarova, Marina, Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētā profesore (Latvia)
Sumbarova, Marina, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociēta profesore (Latvia)

Š

Švecova, Ļubova, Mg.iur., Rigas Stardiņa Universitāte, lektore (Latvia)

S

Svetlov, Sergey, Mагистрант программы «Частное право» Балтийской Международной академии (Latvia)

T

Tarasova, Dace, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēja, Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorante, Mg.iur. (Latvia)
Toncheva, Rositsa Antonova, Ph. D., Judge at the Criminal College of Varna Appellate Court, Criminal Law tutor at the National Justice Institute and at Chernorizets Hrabar Varna Free University (Bulgaria)
Treļs, Ēriks, Dr. iur., Valsts policijas koledžas lektors
Treļs, Ēriks, Dr. iur., Valsts policijas koledžas lektors (Latvia)
Trofimovs, Igors, Mg. iur., Daugavpils Universitātes studiju programmas „Juridiskā zinātne” doktorants (Latvia)
Trofimovs, Igors, Mg. iur., Daugavpils Universitātes Studiju programmas „Juridiskā zinātne” doktorants (Latvia)
Trubiņa, Ilga, Mg. iur., Daugavpils Universitātes studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorante (Latvia)
Tulegenov, Shingis, Master of Law, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University (Kazakhstan)

126 - 150 of 167 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License