A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Krastiņš, Uldis, Dr. habil. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesors (Latvia)
Kronis, Ivars, Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors (Latvia)
Kronis, Ivars, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes vadošais pētnieks (Latvia)
Kronis, Ivars, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors (Latvia)
Kuznetsov, Alexsey, Master of Law, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University (Kazakhstan)

L

Labozeviča, Sanita, Mg.iur., Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektore (Latvia)
Lācīte-Čakstiņa, Agra, Mg. iur., Biznesa augstskola „Turība” (Latvia)
Levakin, Igor, доктор юридических наук, профессор кафедры правового обеспечения управленческой деятельности МГИМО (Университета) МИД России (Russian Federation)
Lieljuksis, Aldis, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors, Latvija (Latvia)
Lomonovskis, Jurijs (Latvia)

M

Maimescu, Savva, doctor of philosophy in law, Assistant Professor of Public Law Department, Moldova State University (Moldova)
Makans, Leonīds, Mg. iur., Biznesa augstskola “Turība” (Latvia)
Makans, Leonīds, Mg. iur.,Biznesa augstskola “Turība” (Latvia)
Makans, Leonīds, Mg. iur., Biznesa augstskola „Turība” (Latvia)
Makans, Leonīds, Biznesa augstskola “Turība” (Latvia)
Makarova, Olga, аспирант кафедры теории государства и права Института права ГОУВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (Russian Federation)
Malahovskis, Vladislavs, Dr. hist., Assoc. prof., Rezekne Academy of Technology, Latvia (Latvia)
Markova, Tsveta, Ph.D., Associate Professor of Criminal Case Department of the Faculty of Law at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria)
Matisāns, Juris, Mg. iur., zinātniskā grāda pretendents (Latvia)
Matvejevs, Aleksandrs, Dr. iur., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras asociētais profesors (Latvia)
Matvejevs, Aleksandrs, Dr. iur., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes, Tiesību katedras asociētais profesors (Latvia)
Matvejevs, Aleksandrs, Dr. iur., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras docents (Latvia)
Mežulis, Dainis, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors, Biznesa augstskolas “Turība” vadošais pētnieks (Latvia)
Michailovič, Ilona, Dr., Senior Research Fellow, Law Institute of Lithuania (Lithuania)
Mota, Andrii, Кандидат юридических наук, доцент, докторант Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого (Ukraine)

76 - 100 of 156 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License