A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kipāne, Aldona, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (Latvia)
Kochev, Yosif, Dr., «Neophyte Rilski» Southwestern University of Blagoevgard (Bulgaria)
Kotāne, Silvija, Mg. iur., Daugavpils Universitātes studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (Latvia)
Krampuža, Ilga, Mg. iur., Mg. soc. sc., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore (Latvia)
Krastiņš, Uldis, Dr. habil. iur., профессор кафедры уголовно-правовых наук Юридического факультета Латвийского университета (Latvia)
Krastiņš, Uldis, Dr. habil. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesors (Latvia)
Kronis, Ivars, Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors (Latvia)
Kronis, Ivars, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors (Latvia)
Kronis, Ivars, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes vadošais pētnieks (Latvia)
Kuznetsov, Alexsey, Master of Law, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University (Kazakhstan)

L

Labozeviča, Sanita, Mg.iur., Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektore (Latvia)
Lācīte-Čakstiņa, Agra, Mg. iur., Biznesa augstskola „Turība” (Latvia)
Levakin, Igor, доктор юридических наук, профессор кафедры правового обеспечения управленческой деятельности МГИМО (Университета) МИД России (Russian Federation)
Lieljuksis, Aldis, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors, Latvija (Latvia)
Lomonovskis, Jurijs (Latvia)

M

Maimescu, Savva, doctor of philosophy in law, Assistant Professor of Public Law Department, Moldova State University (Moldova)
Makans, Leonīds, Mg. iur., Biznesa augstskola “Turība” (Latvia)
Makans, Leonīds, Mg. iur., Biznesa augstskola „Turība” (Latvia)
Makans, Leonīds, Mg. iur.,Biznesa augstskola “Turība” (Latvia)
Makans, Leonīds, Biznesa augstskola “Turība” (Latvia)
Makarova, Olga, аспирант кафедры теории государства и права Института права ГОУВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (Russian Federation)
Malahovskis, Vladislavs, Dr. hist., Assoc. prof., Rezekne Academy of Technology, Latvia (Latvia)
Markova, Tsveta, Ph.D., Associate Professor of Criminal Case Department of the Faculty of Law at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria)
Matisāns, Juris, Mg. iur., zinātniskā grāda pretendents (Latvia)
Matvejevs, Aleksandrs, Dr. iur., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras asociētais profesors (Latvia)

76 - 100 of 167 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License