A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

G

Gonzalez-Costa, Jose Antonio (Spain)
Grasis, Jānis, Dr. iur., Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras vadītājs, asociētais profesors (Latvia)
Gratkovskis, Daniels Bernards, Master of Criminology (Poland)

H

Hristov, Hristo, PhD, Episkop Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria)

I

Indrikovs, Zenons, Dr. iur., Daugavpils Universitātes asociētais profesors (Latvia)
Ivančiks, Jānis, Dr. iur., Biznesa augstskolas Turība vadošais pētnieks (Latvia)

J

Jilkine, Vladimir, Dr. iur., юридическая фирма Кари Корхонен, Хельсинки, Финляндия (Finland)
Jilkine, Vladimir, M. iur., Rīga Stradiņš University, Doctoral Studies Programme «Law», Latvia, Jurist, Kari Korhonen Law office Helsinki, Finland (Finland)
Jilkine, Vladimir, M. iur., Rīgas Stradiņš University, Doctoral Studies Programme «Law»,Law office Kari Korhonen, Helsinki (Finland)
Joksts, Jānis, Mg. iur., Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu biroja “FinLaw Consulting” valdes priekšsēdētājs, RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants (Latvia)
Joksts, Jānis, Mg. iur., RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants (Latvia)
Jurkeviča, Tatjana, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, zvērināta advokāte (Latvia)
Jurkeviča, Tatjana, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, vērināta advokāte (Latvia)

K

Kaija, Sandra, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas vadošā pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes profesore (Latvia)
Kaļiņina, Jeļena, Daugavpils Universitāte, doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” (Latvia)
Kalinina, Suzanna, магистрант Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству (Mainor) (Estonia)
Kaļva, Aldis, Mg.iur. Rezekne academy of Technologies Study program „Law”, guest lecturer (Latvia)
Kaļva, Aldis, Mg. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektors
Karpovs, Vladimirs, Aспирант Кафедры уголовного права и криминологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Russian Federation)
Kāršenieks, Jānis, Mg. iur., Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)
Kāršenieks, Jānis, Daugavpils Universitātes studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)
Kāršenieks, Jānis, Daugavpils universitātes doktora studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)

Ķ

Ķinis, Uldis, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors (Latvia)

K

Kipāne, Aldona, Dr.iur., Riga Stradins University, Faculty of Law (Latvia)
Kipāne, Aldona, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (Latvia)

51 - 75 of 167 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License