A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

I

Ivančiks, Jānis, Dr. iur., Biznesa augstskolas Turība vadošais pētnieks (Latvia)

J

Jilkine, Vladimir, M. iur., Rīgas Stradiņš University, Doctoral Studies Programme «Law»,Law office Kari Korhonen, Helsinki (Finland)
Jilkine, Vladimir, Dr. iur., юридическая фирма Кари Корхонен, Хельсинки, Финляндия (Finland)
Jilkine, Vladimir, M. iur., Rīga Stradiņš University, Doctoral Studies Programme «Law», Latvia, Jurist, Kari Korhonen Law office Helsinki, Finland (Finland)
Joksts, Jānis, Mg. iur., RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants (Latvia)
Joksts, Jānis, Mg. iur., Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu biroja “FinLaw Consulting” valdes priekšsēdētājs, RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants (Latvia)
Jurkeviča, Tatjana, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, zvērināta advokāte (Latvia)
Jurkeviča, Tatjana, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, vērināta advokāte (Latvia)

K

Kaija, Sandra, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas vadošā pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes profesore (Latvia)
Kaļiņina, Jeļena, Daugavpils Universitāte, doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” (Latvia)
Kalinina, Suzanna, магистрант Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству (Mainor) (Estonia)
Kaļva, Aldis, Mg.iur. Rezekne academy of Technologies Study program „Law”, guest lecturer (Latvia)
Kaļva, Aldis, Mg. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektors
Karpovs, Vladimirs, Aспирант Кафедры уголовного права и криминологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Russian Federation)
Kāršenieks, Jānis, Mg. iur., Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)
Kāršenieks, Jānis, Daugavpils Universitātes studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)
Kāršenieks, Jānis, Daugavpils universitātes doktora studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)

Ķ

Ķinis, Uldis, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors (Latvia)

K

Kipāne, Aldona, Dr.iur., Riga Stradins University, Faculty of Law (Latvia)
Kipāne, Aldona, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (Latvia)
Kipāne, Aldona, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (Latvia)
Kochev, Yosif, Dr., «Neophyte Rilski» Southwestern University of Blagoevgard (Bulgaria)
Kotāne, Silvija, Mg. iur., Daugavpils Universitātes studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (Latvia)
Krampuža, Ilga, Mg. iur., Mg. soc. sc., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore (Latvia)
Krastiņš, Uldis, Dr. habil. iur., профессор кафедры уголовно-правовых наук Юридического факультета Латвийского университета (Latvia)

51 - 75 of 156 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License