A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

G

Golta, Iveta, Mg. iur., Biznesa augstskolas „Turība” lektora p. i. un studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (Latvia)
Golts, Edgars, Mg. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektors, Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, zvērināts advokāts (Latvia)
Golts, Edgars, Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektors, studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, zvērināts advokāts, Mg. iur. (Latvia)
Golts, Edgars, Baltijas Starptautiskās akadēmijas vieslektors, Biznesa augstskolas “Turība” studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, zvērināts advokāts (Latvia)
Golts, Edgars, Mg. iur., zvērināts advokāts, Biznesa augstskolas „Turība” un Starptautiskās Baltijas akadēmijas lektors, Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants (Latvia)
González Costa, José Antonio, Dr. iur. (Spain)
Gonzalez-Costa, Jose Antonio, Dr. iur. (Spain)
Gonzalez-Costa, Jose Antonio (Spain)

H

Hristov, Hristo, PhD, Episkop Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria)

I

Indrikovs, Zenons, Dr. iur., Daugavpils Universitātes asociētais profesors (Latvia)

J

Jilkine, Vladimir, Dr. iur., юридическая фирма Кари Корхонен, Хельсинки, Финляндия (Finland)
Jilkine, Vladimir, M. iur., Rīga Stradiņš University, Doctoral Studies Programme «Law», Latvia, Jurist, Kari Korhonen Law office Helsinki, Finland (Finland)
Joksts, Jānis, Mg. iur., Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu biroja “FinLaw Consulting” valdes priekšsēdētājs, RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants (Latvia)
Jurkeviča, Tatjana, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, vērināta advokāte (Latvia)
Jurkeviča, Tatjana, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, zvērināta advokāte (Latvia)

K

Kaija, Sandra, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas vadošā pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes profesore (Latvia)
Kaļiņina, Jeļena, Daugavpils Universitāte, doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” (Latvia)
Kaļva, Aldis, Mg. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektors
Karpovs, Vladimirs, Aспирант Кафедры уголовного права и криминологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Russian Federation)
Kāršenieks, Jānis, Mg. iur., Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)
Kāršenieks, Jānis, Daugavpils Universitātes studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)

Ķ

Ķinis, Uldis, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors (Latvia)

K

Kipāne, Aldona, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (Latvia)
Kipāne, Aldona, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (Latvia)
Kotāne, Silvija, Mg. iur., Daugavpils Universitātes studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (Latvia)

26 - 50 of 103 Items    << < 1 2 3 4 5 > >>