Jurkeviča, Tatjana, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, zvērināta advokāte, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License