Jurkeviča, Tatjana, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, zvērināta advokāte, Latvia