Bozko-Cace, Margarita, Mg.sc.ing. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Tiesību zinātne” 3.kursa studente, Rēzeknes tiesas tulks, Latvia