Bomiņš, Māris, Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, Latvia