Bite, Kitija, Dr. iur., Bc. paed., Baltijas Starptautiskās akadēmijas docenteThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License