Joksts, Jānis, Mg. iur., Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu biroja “FinLaw Consulting” valdes priekšsēdētājs, RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License