Baumanis, Jānis, Dr. iur., Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks, Latvia