Baumanis, Jānis, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License