Eglite, Inga, Zvērināta advokāte, RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorante, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License