Dreiblathens, Aldis, Mg. iur., Rīgas Stradiņa universitātes doktorants, Latvia