A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abdilov, Kanat, Master of jurisprudence, Sh. Ualikhanov Kokshetau State university (Kazakhstan)
Arakelyan, Vanuhi Bedros, Administrative Chief and Chairperson of Varna Appellate Court, Tutor at Chernorizets Hrabar Varna Free University (Bulgaria)

B

Baikovska, Inese, Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (Latvia)
Baumanis, Jānis, Dr. iur., Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks (Latvia)
Bekmagambetov, Alimzhan, Candidate of Legal Sciences ,professor of the Department of Law, Deputy Director for Science, Kostanay Branch of the FSBE "Chelyabinsk State University" (Kazakhstan)
Beljaeva, Larisa, Доктор юридических наук Лариса Беляева, профессор кафедры уголовной политики Академии управления МВД России, заслуженный юрист РФ, Россия (Russian Federation)
Bite, Kitija, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente (Latvia)
Bite, Kitija, Dr. iur., Bc. paed., Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente
Borisova, Olga, Doctor of law, Varna Free University, Bulgaria (Bulgaria)
Borisova, Оlga, Doctor of law, Varna Free University (Bulgaria)
Buciunas, Gediminas, Dr. iur., Lecturer of faculty of public security Mykolas Romeris university (Lithuania)
Bulgakova, Ilona, Rezekne Academy of Technologies zvērināta advokāte (Latvia)

D

Domocos, Carmen Adriana, PhD, Associate Lecturer at the Faculty of Law, University of Oradea (Romania)
Dreiblathens, Aldis, Mg. iur., Rīgas Stradiņa universitātes doktorants (Latvia)

F

Feldmanis, Ainars, Dr. iur., Talsu rajona tiesas tiesnesis (Latvia)

G

Giedrytė-Mačiulienė, Renata, Researcher, Law Institute of Lithuania (Lithuania)
Gņediks, Jevgeņijs, Aдвокат, соискатель Кафедры хозяйственного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (Ukraine)
Golta, Iveta, Mg. iur., Biznesa augstskolas „Turība” lektora p. i. un studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (Latvia)
Golts, Edgars, Mg. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektors, Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, zvērināts advokāts (Latvia)
Golts, Edgars, Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektors, studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, zvērināts advokāts, Mg. iur. (Latvia)
Golts, Edgars, Mg. iur., zvērināts advokāts, Biznesa augstskolas „Turība” un Starptautiskās Baltijas akadēmijas lektors, Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants (Latvia)
González Costa, José Antonio, Dr. iur. (Spain)

H

Hristov, Hristo, PhD, Episkop Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria)

I

Indrikovs, Zenons, Dr. iur., Daugavpils Universitātes asociētais profesors (Latvia)

J

Jilkine, Vladimir, Dr. iur., юридическая фирма Кари Корхонен, Хельсинки, Финляндия (Finland)

1 - 25 of 85 Items    1 2 3 4 > >> 


ISSN: 2592-8422