CRIMINAL LIABILITY FOR PUBLIC INCITEMENT TO COMMIT ILLEGAL ACTS

Ēriks Treļs

Abstract


On 18 March 2016 President of Latvia Raimonds Vējonis posted a letter to the Legal Affairs Committee of the Parliament of the Republic of Latvia (Saeima) regarding the amendments to the Criminal Law (Nr.514/Lp12). President of Latvia drew attention of the Saeima to several controversial definitions of the amendments to the law requiring a clearer and more precise wording so that the proposed statutory solutions would not contradict the Constitution of Latvia (Satversme) and international commitments of Latvia. The article aims to initiate a debate on problems related to the application of the Section 81 of the Criminal Law. The author offers his vision of the regulatory framework application problems.

Full Text:

PDF

References


Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 2016. gada 17. marta paziņojums Saeimas Juridiskajai komisijai Nr.129 „Par likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 514/Lp12)”.

Saeimas deputāta Gunāra Kūtra 2016. gada 17. marta paziņojums Saeimas Juridiskajai komisijai Nr. 1118/6-7-12/16 „Par grozījumiem Krimināllikumā (likumprojekts Nr. 514/Lp12)”.

Krimināllikums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 1998. 8. jūlijs, Nr. 199/200.

Grozījumi Krimināllikumā: likumprojekts Nr. 514/Lp12. Anotācijas I sadaļas 2. punkts.

Turpat, Anotācijas I sadaļas 4. punkts.

Grozījumi Krimināllikumā: likumprojekts Nr. 514/Lp12.

Krimināllikums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 1998. 8. jūlijs, Nr. 199/200.

Grozījumi Krimināllikumā: likumprojekts Nr. 514/Lp12. Anotācijas I sadaļas 2. punkts.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 1. Vispārīgā daļa. Rīga: AFS, 2007., 31. lpp.

Mincs P. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Ar U. Krastiņa komentāriem. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005., 89. lpp.

Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000., 37. lpp.

Turpat, 39. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2. Sevišķā daļa. – Rīga: AFS, 2007., 31. lpp.

Turpat, 36. lpp.

Latvijas Republikas Satversme: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 1993. 1. jūlijs, Nr. 43.

Grozījumi Krimināllikumā: likumprojekts Nr. 514/Lp12. Anotācijas I sadaļas 4. punkts.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 1. Vispārīgā daļa. Rīga: AFS, 2007., 31. lpp.

Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000., 50. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2. Sevišķā daļa. Rīga: AFS, 2007., 35. lpp.

Kučs A. Tiesu prakse krimināllietās par nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu. Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2012., 31. lpp.

Шибзухов З.А. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. – Москва: Юрлитинформ, 2014, c. 18.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2. Sevišķā daļa. Rīga: AFS, 2007., 35. lpp.

Grozījumi Krimināllikumā: likumprojekts Nr. 514/Lp12. Anotācijas I sadaļas 4. punkts.

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2014. gada 17. decembra spriedums krimināllietā Nr. K28-0576-14/6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/acj.v1i74.2889

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License