CRIMINAL LAW FUNCTION OF POLICE AS THE QUINTESSENCE OF CRIME PREVENTION – ESSENCE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES

Ainars Feldmanis

Abstract


The criminal law function carried out by the police is one of the most visible aspects of crime prevention. In the context of transformation of Latvian legal system, it is purposeful to structure this function using both the objectives of police as seen in regulatory enactments, as well as the methods used in order to achieve these objectives. This allows you to detect problems in the police activities and to choose solutions for improving these activities.

Full Text:

PDF

References


Siegel Larry J. Criminology the Cory. University of Massachusetts, Lowell, 2011, 2008 Wadsworth, Cengage Learning, p. 20.

Creifeld. Rechtswörterbuch. 15 Aufl. S. 1235.

Mincs P. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Rīga: TNA, 2005, 15. lpp.

Krey V. Deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teil: Band 1: Grundlagen, Tätsbestandsmäsigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld. Stuttgart-Berlin-Köln: W. Kohlhammer GmbH, 2001., S. 21.

Šis princips paredz, ka katrs un jebkurš ir pakļauts atbildībai par katru un jebkuru noziedzīgu nodarījumu.

Piemēram, tiesu praksē ir gadījumi, kad nepilnības sākotnējās izmeklēšanas darbībās liedz cietušajiem tiesības uz taisnīgu tiesu (skat.: Talsu rajona tiesas 2013. gada 31. oktobra spriedums krimināllietā Nr. 11380044512).

Piemēram, Lielbritānijā par dzimumnoziegumiem notiesātās personas tiek klasificētas atsevišķās kategorijās, turklāt, ja dzimumnoziegums bijis izdarīts pret bērnu, preventīvo piespiedu līdzekļu sistēmai attiecīgā persona tiek pakļauta automātiski.

Skat.: Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija sēdes 4.3. punkta materiāli (VSS-1271, TA-2299, prot.Nr.33, 24.§). Pieejams: http://www.mk.gov.lv.

Civilprocesa likums. 14.10.1998. likums/LV, 326/330 (1387/1391), 03.11.1998., Ziņotājs, 23, 03.12.1998.

Bāriņtiesu likums. 22.06.2006. likums/LV, 107 (3475), 07.07.2006., Ziņotājs, 15, 10.08.2006.

Par policiju. 04.06.1991. likums/Ziņotājs, 31/32, 15.08.1991.

Kriminālprocesa likums. 21.04.2005. likums/LV, 74 (3232), 11.05.2005., Ziņotājs, 11, 09.06.2005.

Kriminālprocesa informācijas sistēmas dati.

Tikai pēc vairākiem gadiem daļu no studiju programmām pārņēma RSU, bet nākotnē vērstas attīstības vīzijas nav.

Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts, izskatīts Ministru kabineta komitejas sēdē 2014. gada 25. augustā (prot. Nr.28 1.§). Pieejams: http://tap.mk.gov.lv.

Operatīvās darbības likums. 16.12.1993. likums/LV, 131, 30.12.1993., Ziņotājs, 1, 13.01.1994.

Koncepcija par Kriminālizlūkošanas modeli Valsts policijā, apstiprināta ar Valsts policijas 2009. gada 28. oktobra pavēli Nr. 1576.

gada 9. februāra Informatīvais ziņojums par Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanu Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēs un valsts drošības iestādēs. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv.

Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts, izskatīts Ministru kabineta komitejas sēdē 2014. gada 25. augustā (prot. Nr. 28 1.§). Pieejams: http://tap.mk.gov.lv.

Krimināllikums. 17.06.1998. likums/LV, 199/200 (1260/1261), 08.07.1998., Ziņotājs, 15, 04.08.1998.

Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku. Ministru kabineta 20.03.2012. noteikumi Nr. 190/LV, 47 (4650), 22.03.2012.

Policijas darba kvalitāte – cietušā vērtējumā. Rīga: Valsts policija, 2013., 7. lpp.

Policijas darba kvalitāte – cietušā vērtējumā. Rīga: Valsts policija, 2013., 60.–62. lpp.

Par Valsts policijas attīstības koncepciju. Ministru kabineta 06.04.2016. rīkojums Nr. 248. Latvijas Vēstnesis, 69 (5641), 11.04.2016. http://polsis.mk.gov.lv.

Vispārīgā izpratnē deontoloģija ir ētikas nozare, kas risina ar pienākumu saistītās problēmas. Jāņem vērā, ka vērtību sistēma mainās lēnāk, nekā tiesiskā sistēma. Demokrātijas apstākļos policijas pienākuma izpratne ir komplicēta, un viens no lielākajiem izaicinājumiem ir katra policista individuāla autonomija savu pienākumu un pilnvaru izvērtēšanā. Tam ir nepieciešama atbilstoši augsta profesionālā kvalifikācija.
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/acj.v1i74.2880

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License