TAX FRAUD PHENOME: QUALIFICATION DUE TO CRIMINAL LAW IN FIELD OF VAT

Ļubova Švecova

Abstract


In the present article the author has considered in a concentrated form the essence of the tax fraud phenomenon, the responsibility for which is determined by the legislation, both in administrative and criminal order – in accordance with 218 (tax avoidance) and 177 (fraud) acts. The aim of the present research is to consider the problems of tax violation, to systematize the issues related to the qualification of criminal acts in the area of taxation at establishing the fact of fraud with value added tax. The author systematized the elements of criminal acts’ compounds - fraud and tax evasion, the importance of the aspect of separating fictitious and real transactions during their classification, as well as addressed issues related to the offense ascertaining at the stage of its ending, in case of fraud with value added tax. There have been no previous investigations found on researching the phenomenon of tax fraud in Latvia through the prism of analysis of prevalence cause, types on manifestation of the phenomenon and ways of preventing and dealing with it. While researching the phenomenon of tax fraud, the author intends to examine the problem in greater details. The main conclusion, which relates to fraud with value added tax, is the fact that the Law system on Value Added Tax itself enables the unfair taxpayer to commit fraud. The lack of clear approach and criteria for the qualification of tax fraud has a negative impact on the effectiveness of preventing and dealing with this criminal act.

Full Text:

PDF

References


Eiropas Savienības budžets. Kas ir Eiropas Savienības budžets? Pieejams: www.fm.gov.lv.

Sauka A. Putniņš T. SSE Riga un SEB ēnu ekonomikas pētījums Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009. – 2014. http://www.sseriga.edu/en/news-and-events/news/shadow-economy-index-2009-2014.html

Ēnu ekonomikas apmērs Latvijā līdz 2020. gadam jāsamazina līdz Eiropas vidējam līmenim, uzsver Reirs. DELFI Bizness. 2015. gada 4. jūnijs.

Pērn VID administrētie budžeta ieņēmumi par 4,37 miljoniem jeb 0,1% pārsniedz plānu. TVNET LETA.

Plaisa budžetā palielinās. Latvijas Avīze. 2015. gada 11. septembris.

Karuselis 20 gadu garumā. Diena. 2016. gada 12. septembris.

Rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. www.ec.europa.eu/europe2020/pdf/tax_lv.pdf.

Likums Par nodokļiem un nodevām. Pieejams: www.likumi.lv.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Pieejams: www.likumi.lv.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Pieejams: www.likumi.lv.

Stūrmanis V. Pievienotās vērtības nodokļa sistēmas ļaunprātīga izmantošana. Jurista Vārds, 18.02.2014. Pieejams: http://juristavards.lv/.

Stūrmanis V. PVN atskaitīšanas tiesību liegšanas pamati. Jurista Vārds, 28.04.2015. Pieejams: http://juristavards.lv/.

Augstākas tiesas Senāts Administratīvo lietu departamenta 2013. gada 10. septembra tiesas spriedums lietā Nr. SKA-12/2013. Pieejams: https://www.tiesas.lv/nolemumi/pdf/112507.pdf.

Likums Par Konvenciju par Eiropas kopienu finanšu interešu aizsardzību. Pieejams: www.likumi.lv.

Krimināllikums. Pieejams: www.likumi.lv.

Saule M. Kam pieder nauda, ko ikdienā maksājam kā pievienotās vērtības nodokli. Jurista vārds. 28. aprīlis 2015. Nr. 17(869.).

Tiesu prakse lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Latvijas Republikas Augstākā tiesa 2013. g. Pieejams: www.at.gov.lv.

Krāpšanas nodalīšana no izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2015. gada 12. februāra Lēmums lietā SKK-12/2015. Jurista vārds. 15. septembris 2015. Nr. 36 (888).

Augstākās tiesas Senāta 2013. gada 26. marta lēmums lietā Nr. SKK-3/2013. Pieejams http://www.tiesas.lv/nolēmumi/.

Отмывание денег с использованием карусельной схемы уклонения от НДС. Доступен: http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_carousel.pdf.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v3i76.2862

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License